تبلیغات
سیندرلای چادر گزی! - بازگشتیم
سیندرلای چادر گزی!
چند روزی نبودیم و سفر رفتیم ! من همیشه گفتم عاشق سفرم. و فکر میکنم تو زندگیم اگر یکروزی پولدار بشم و به اون حجمی از پول که میخوام برسم همه را میرم سفر خرج میکنم ! من با سفر زندگی میکنم و بزرگترین و ناب ترین لحظه های زندگیم رفتن به سفر هستشاگر کسی یادم بده چطوری عکس بزارم روی وبم ؛ دوست دارم چند تا از عکسهایی که گرفتم در طول سفر را با دوستان عزیزم شریک بشم.


نوشته شده در تاریخ شنبه 26 بهمن 1392 توسط سیندرلا بدون کفش