تبلیغات
سیندرلای چادر گزی! - درخواست کمک برای خانه تکانی!
سیندرلای چادر گزی!
خونه تکونی توی خونه ما همیشه رسما از انباری شروع میشه ! هرسالم من و مامی سر دور ریختن یکسری وسایل بحث داریم و من بالاخره نیمیش را به دیار باقی میفرستم امسالم طبق سنت هرساله با مامان از انباری شروع کردیم و بازم مثل هرسال به نصف نرسیده از کت و کول افتادیم ! دستهای اینجانب که دارم تایپ میکنم در حال حاضر هم درد میکنه و هم رو ویبره است ! کمرم که اصا یکوضعی !

تازه هنوز نصف انباری مونده !

این پست صرفا برای درخواست کمک در امرخطیر خونه تکونی بود که توی خونه ما تا دقیقه نود یعنی تا زمان در کردن توپ هرسال طول میکشه خوب دوستان اگر کسی هست من از کمکش استقبال میکنمانوشته شده در تاریخ جمعه 2 اسفند 1392 توسط سیندرلا بدون کفش