تبلیغات
سیندرلای چادر گزی! - تسلیتی از جنس نوشته های من به یک دوست بسیار نزدیک و دور از لحاظ بعد مسافت!برای نیلوی عزیزم
سیندرلای چادر گزی!
صبح سرکار بودم برام پیام اومد ! تا اومدم گوشیم را نگاه کنم که چه پیامی هست یکسری کار پیش اومد و نشد! حدودای نیم ساعت بعد گوشیم را نگاه کردم و پیامی را دیدم که دلم را لرزوند ! حالم را خراب  کرد ! از ته دلم دعا کردم که این خبر درست نیست ، چیزی نشده ! اونی که گفتن حالش خوبه ! یک باور بود برام. پیام دادم چی شده؟ دیدم دوبار زنگ زده !موقعیتش را نداشتم و چون هنوز توی باورخودم بودم گذاشتم توی موقعیت مناسب زنگ بزنم !

بالاخره موقعیتش پیدا شد و زنگ زدم ! فکر کنم دهمین بار بود و نمیدونم چندمین پیام را فرستاده بودم و درحالی که کسی از تلاطم روحیم خبر نداشت مدام میخندیدن به کی پیام میدی؟ و مشکوک نگاهم میکردن که جواب داد ! فقط گریه کرد و دلم آشوب شد ! اصلا نمی فهمیدم چی میگه ! قطع کرد ! دیگه بغضم را نمیتونستم نگه دارم ! زنگ میزدم گریه میکرد و بین گریه یک چیزی می گفت و من نمی فهمیدم ! بار آخر تو پیام التماسش کردم بگه چی شده . وقتی برام نوشت ، دیگه نمیدونستم زمان و مکانی که توش هستم را ! سرم را گذاشتم روی میز و از ته دل گریه کردم. گزیه ای از سر ناباوری ! از سر اینکه جرا؟ چی شده؟ چرا این اتفاق افتاده ! و مثل همیشه نتونستم بهش زنگ بزنم و دوری مسافت لعنتی را که نمیزاره کنارش باشم و خواهرانه در آغوشش بکشم و بگم فقط بزار بباری که مثل من غده نشه توی دلت برای همیشه بمونه ! نتونستم زنگ بزنم ! بهش پیام دادم ازم حتی انتظار شنیدن اون کلمه لعنتی که همه اینروها اولین چیزی که بهت میگن همونه را نداشته باش ! چون باورش نکردم!

من برای عزیزترین کس خودم ، هنوز بعد اینهمه سال باور نکردم ! چرا باید برای تو را باور کنم ! چرا باید به تو چیزی را بگم که اونروزها برای منی که چشمه اشکم خشک شده بود ، مسخره ترین چیز شنیدن اون کلمه بود !

نوشتم عزیزم تا بدونی اگر بهت زنگ نزدم تا از همین روز تسلا بخش دل دردمندت باشم. بخدا شرمندتم که تو همیشه همراه بودی و من نیمه راه ! ولی در همین حد ازم بپذیر و بدون از ته دل با تو احساس همدردی دارم. اینقدر که شاید به اندازه تو توی قلبم درد میکشم. ولی از پس دلداری دادن برنمیام. من را به این نقطه ضعف ببخش.

نیلوی عزیزم

از ته دل برای مادر عزیزت از خدا می خوام ببخشتشون و قرین رحمت خودش کنه. و بهترین نقطه  جنت را اختصاص به مادر عزیزت بده.

من را  توی غمت شریک بدون عزیزم.نوشته شده در تاریخ یکشنبه 4 خرداد 1393 توسط سیندرلا بدون کفش