تبلیغات
سیندرلای چادر گزی! - من..........................................................................................
سیندرلای چادر گزی!
می نویسم و نمینویسم !

اینروزها بشدت بی حوصلم ! هنوز نتونستم به نیلوی عزیزم زنگ بزنم و این بی نهایت عصبیم میکنه ! نقطه ضعف بزرگ من در دلداری آدمهاست وقت غمشون ! درکشون میکنم ! پا به پاشون غصه میخورم ! رنج می کشم ! ولی دست خودم نیست که سکوت میکنم و کنار میکشم و حضوری پررنگ نمیتونم داشته باشم !
اینقدر که شاید متهم به بی مهری بشم !ولی نمیتونم !

حتی شیوه عزاداری کردنم هم با بقیه یکی نیست ! نمیتونم ! توی ابراز احساساتم ضعیف تر از اونم که به نظر میام ! دیروز نوشتم چرا نمیتونم !چرا ین شکلی شدم ! ولی پاکش کردم !

خسته شدم ! حالم خوب نیست ! چرا هر کجا میرم همه شوکه شدن یا نمینویسن ! یا..................

احساس میکنم آدمها را نمیشناسم و بینشون غریبم !نوشته شده در تاریخ سه شنبه 6 خرداد 1393 توسط سیندرلا بدون کفش