تبلیغات
سیندرلای چادر گزی! - برگشتم ، اما...
سیندرلای چادر گزی!
سلام دوستان بسیار عزیز

ما از سفر برگشتن کردیم و بسیار جای همتون خالی بود . ایشالا قسمت همتون بشه که این سفر را برید ، تا نرفتید درک نمیکنید حرفم را ! مثل خودم که درکی نداشتم و فقط عشق این سفر را داشتم !

اینقدر میتونم بگم که دلم را جا گذاشتم و تمام راه برگشت تا فرودگاه را اشک ریختم و دلم میخواست بمونم ! ایشالا خدا دوباره به زودی زود و با همون شرایطی که ازش خواستم باز دعوتم کنه .

همتون را دوست دارم و به یاد همتون بودم.


نوشته شده در تاریخ دوشنبه 16 تیر 1393 توسط سیندرلا بدون کفش