تبلیغات
سیندرلای چادر گزی! - خبرآمد.....
سیندرلای چادر گزی!
جونم براتون بگه ! دیشب تب و لرز بودیم و در زیر کرسی دعاگوی همه دوستان!!!!!!!!!

یعنی هفت خوابیدم ؛ ده بیدار شدم و نیمه جان از زیر کرسی بیرون آمده ! رفتیم بریم یک چیزی بر بدن بزنیم دیدیم ای دل غافل ! ما رو ویبره ایم ؛ اصلا امکانات پاسخگو نیست ! پس دوباره برگشتیم سرجامون و به زور خودمون را خوابوندیم تا صبح ! الان هم که مینویسیم ، اندکی به دنیای زندگان برگشت کردیم !
خلاصه دیدین خبری ازم نشد هر چی پس انداز دارین دستتون میگیرین میایید مجلس ختم ! میدونید که اینروزها مردن هم گرون در میاد و کمر شکنه هزینه هاش ! همین چند وقت پیش فامیل بنده خدای ما که مرد فقط پونزده میلیون قبرش شد ! الان فکر نکنید جای آه مکش مرگ ما دفنش کردنا ! نه بابا جاش اتفاقا پرته ! ولی خواستم در جریان باشید که بنی آدم اعضای یکدیگرند ؛ دیگه یک تکونی بخودتون برسونید یاری کنید . ایشالا جبران کنیم بعد از پونصد سالنوشته شده در تاریخ جمعه 20 دی 1392 توسط سیندرلا بدون کفش