تبلیغات
سیندرلای چادر گزی! - پستی ادامه دار!
سیندرلای چادر گزی!
خاندان مادری  من و همینطور پدری من عحیب پسر دوستن !حالا فرض کنید یک سر این وسط اوخ بشه !  کل خاندانشون بهم میریزه اصولی ! و این همیشه مایه بحث ما بوده که آخه بابا این چه گلی به سرخاندان زدن هاننننننننننننننننننننننننننن ولی من بهتون میگم چون این خاندان پسر ندارن ، اونوقت  همین چارتا سرمه چشمشونه
مامانم یک مادربزرگ داشتن که بشدت پسر دوست بوده و نزدیک صد سال هم عمرکردن ؛ هرکدوم از نوه هاشون مفتخر به داشتن یک دختر می شدن ؛ مجبور بودن به مادربزرگ دروغ بگن که بله فرزند پسر است .خخخخخخخخخخخخخخخ
حالا شما در نظر بگیرین نزدیک 40 -50 تا آدم گنده برن جهنم تقصیر این مادربزرگه عزیزه گفتم که بگم خواستهای خودتون را از ملت بعدا طلب نکنید خو

من دلم دو جین بچه میخواد ! اصل جنسش برام مهم نیست ، ولی دلم دوجین بچه میخواد ! خوب بمن چه ! به کائناتتون بفرمایید !

اوممممممممممممم دیگه دلم براتون بگه ! ااگر شما احیانا یک مادر با تربیت هستین ، و نهایت دقت را در تربیت فرزندتون دارین ، انتظار ندشته باشید بچتون مثل شما بشه ! شاید صد و هشتاد درجه با شما فرق کنه

دیگه یادم نمیاد ! این پست ادامه دارد............نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 25 دی 1392 توسط سیندرلا بدون کفش