تبلیغات
سیندرلای چادر گزی! - مسئولین فرکی بکنن!
سیندرلای چادر گزی!
مسئولین لطفا به این مسئله رسیدگی کنن!
من دیروز اومدم روی کتری نون داغ کنم ! بعد نون را اومدم بردارم دقیقا زیر ناخن شصتم سوخت ! بعد تمام تمهیدات برای اینکه تاول نزنه و سریعتر خوب بشه خورد به سقف آشپزخونه امروز هم اومدم به غذا سر بزنم ؛ دست عزیزم چسبید به قابلمه و مقدرای از همون شصت ما البته از سمت کف دست اینبار سوخت و جایش هنوز هم با وجود همه اون تمهیدات می سوزه !

از جای چاقو و....که بگذریم ! اگر دیدین یکوقتی دیگه هیچ خبری از من نداشتین بدونین در اثر عدم اندیشه های متقن در باب اینکه چرا اینهمه بلا سر سیندرلای بلا میاد سیندرلا از کفتون رفته و به دیار باقی شتابیدن کرده . خخخخخخخخخخ
همین گفتم فرکاتون را بکنید


بعدا نوشت !
 یادم رفت بگم ! امروز خیلی شیک یکی از دکوری های مامانمم شکستم
اینا را مینویسم تا از خوبیهام بدونین


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 16 بهمن 1392 توسط سیندرلا بدون کفش