تبلیغات
سیندرلای چادر گزی! - زورگویی سیندرلایی!
سیندرلای چادر گزی!
نشستم یکعالمه با چه مصیبتی تایپ کردم ! بعد این داداش شیطنتش گل کرد و یکمرتبه دکمه را زد و پاک کرد همه تایپ های من را ! منم مجبورش کردم بشینه همه را از نخست تایپ کنه. خخخخخخخخخخ
اینهم از زورگویی از نوع سیندرلایی ! تا اخر شب از این حرکات انجام دادم به سمعتون میرسونم!

---------------------------------------
دیگه زورگویی نکردم . هروقت زورگویی کردم میام میگم


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 16 بهمن 1392 توسط سیندرلا بدون کفش